TOGETHER

FREEDOM Film Festival

FREEDOM Film Festival odbędzie się w dniach 3-9 lipca 2022 r. w Radomiu jako integralna część programu 15. edycji Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO.

Misją Festiwalu będzie stworzenie przestrzeni, w której można rozmawiać o wolności i promować jej idee. Festiwal będzie miejscem, gdzie będzie ona pielęgnowana przede wszystkim w zakresie wymiany myśli i poglądów.

Chcemy pokazywać kino, które inspiruje do zrozumienia nie tylko najbliższej nam rzeczywistości, ale również mobilizuje do głębszego spojrzenia na geopolitykę oraz mechanizmy społeczne w globalnym wymiarze.

FREEDOM Film Festiwal ma być platformą do nieskrępowanej rozmowy. Wątki programowe festiwalu skoncentrują się wokół tematyki wolności rozumianej w różnych wymiarach i kontekstach, zderzając ze sobą spojrzenia na to, czym jest wolność w wymiarze osobistym, ale też ogólnospołecznym, artystycznym, narodowym i geopolitycznym.

STOWARZYSZENIE FILMFORUM